Landjepik

Fabel:

‘De druk op de Amsterdamse openbare ruimte neemt toe door evenementen’

 

Feiten:

  • Op basis van het huidige evenementenbeleid is het niet mogelijk meer dan 25 % van een park te gebruiken, in de praktijk is dit vaak minder

  • Het aantal grote, geluidsbelastende evenementen is gemaximaliseerd en in het huidige beleid al teruggebracht t.o.v. het daarvoor geldende beleid;

  • Het aantal op/afbouw dagen is gemaximaliseerd en in het huidige beleid al teruggebracht t.o.v. het daarvoor geldende beleid

  • In het bestaande evenementenbeleid zijn vele geschikte locaties vervallen (zoals Blijburg, Oeverlanden, Sportpark Spieringhorn, Oosterpark) of is het aantal evenementendagen (fors) ingeperkt, (Westerpark, NDSM).

Bron:

3) Huidig en eerder evenementenbeleid (Locatieprofielen voor evenementenlocaties) 2021

Evenementen Vereniging Amsterdam
noreply@evenementenvereniging.amsterdam
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.