Fabel: ‘Omwonenden worden niet betrokken en gehoord in deze locatieprofielen’   Feiten: Er hebben  t.b.v het evenementenbeleid ambtswoning gesprekken met bewoners en organisatoren plaatsgevonden Er zijn de afgelopen jaren al vele inspraakrondes geweest en zienswijzen ingediend, deze worden feitelijk beantwoord Het huidige...