Oostindisch Doof

Fabel: ‘Omwonenden worden niet betrokken en gehoord in deze locatieprofielen’

 

Feiten:

  • Er hebben  t.b.v het evenementenbeleid ambtswoning gesprekken met bewoners en organisatoren plaatsgevonden

  • Er zijn de afgelopen jaren al vele inspraakrondes geweest en zienswijzen ingediend, deze worden feitelijk beantwoord

  • Het huidige evenementenbeleid bevat talloze, structurele beperkingen waarmee de belangen van omwonenden worden gediend.

Bron:

4) Voortgangsbrief evenementen 17 december 2020 door burgemeester Halsema en het huidige evenementenbeleid

Evenementen Vereniging Amsterdam
noreply@evenementenvereniging.amsterdam
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.